Skip to content

Visie, Missie, Waarden

Onze visie

Curewiki is een accelerator van nieuwe mogelijkheden voor patiënten, ontworpen door patiënten. Door de toegankelijkheid van klinisch onderzoek te vergemakkelijken, wil Curewiki zoveel mogelijk mensen de voordelen bieden die door de beste behandelingen mogelijk worden gemaakt.

Onze missie

Het grootste platform van patiëntenvrijwilligers voor klinische studies tot stand brengen en een maatschappelijke dynamiek op gang brengen die de patiënt in het middelpunt van het onderzoek plaatst.

Bestaansreden

Faciliteren

Het rekruteren van patiënten is essentieel voor de snelle ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen en behandelingen.

Versnellen

80% van de studies lopen vertraging op door gebrekkige rekrutering. De medische wereld beschikt over een snel totaaloverzicht van alle lopende klinische studies en kan zijn patiënten dus beter begeleiden bij de keuzemogelijkheden die hun ter beschikking staan.

Optimaliseren

Ondanks een jaarlijks wereldwijd budget van 3,2 miljard dollar is het matchen van patiënten aan klinische studies verre van optimaal.

Ondersteunen

Het medische corps is overbelast en heeft niet de tijd om zich te informeren over alle lopende klinische studies.

Onze waarden

Onafhankelijkheid

De belangen van de patiënten, waar zij ook vandaan komen, vormen de kern van onze aanpak en hebben voorrang op alle andere aspecten.

"We try our best"

Wij baseren ons op de klinische studies die momenteel worden uitgevoerd. Niet iedereen zal per se een klinische studie vinden die geschikt is voor zijn of haar aandoening.

Transparantie

Wij behandelen iedereen op dezelfde manier en zijn transparant en constructief.

Vertrouwen

De toestemming van de patiënt is tijdens het gehele proces van het grootste belang. Wij zullen ervoor zorgen dat zij goed geïnformeerd blijven, zodat zij weloverwogen beslissingen kunnen nemen.

Respect

Respect voor uw gegevens is de hoeksteen van het Curewiki-platform.

Maatschappelijk engagement

Curewiki onderschrijft de visie van B-Lab en positioneert zich als gecertificeerde B Corporation.

Historiek

Omdat wij zelf patiënten zijn en al vele jaren ondernemers in de technologie, hebben wij besloten onze know-how ten dienste te stellen van de COVID-19 vaccinatiecampagne in België door het QVAX-platform te lanceren.

Bij nader inzien dachten wij dat veel patiënten zich in een soortgelijke situatie bevonden, namelijk dat zij geen behandeling voor hun ziekte vonden, terwijl klinische studies tegelijkertijd wanhopig op zoek zijn naar patiënten om het op de markt brengen van nieuwe behandelingen af te ronden. Uit deze koppeling werd Curewiki geboren.

Financiering

Wij worden gefinancierd voor onze rol in het informeren en versnellen van de toegang tot klinische studies door de overheidssector (Europa, staten, regio’s) en het bedrijfsleven, zonder dat er ook maar enige band is met een specifieke klinische studie.

Als een patiënt via Curewiki geselecteerd wordt, ontvangen wij een acceptatievergoeding, die volledig aan fundamenteel onderzoek gedoneerd wordt, als onderdeel van onze verbintenis als B Corp.

Bereidheid om een B Corp te worden

Wat is een B Corp Certificering?

De waarden van Curewiki zijn intrinsiek verbonden met de waarden die vereist zijn om een B Corp gecertificeerd bedrijf te worden.

B Corp (Beneficial Corporation) is een certificering die wordt toegekend aan ondernemingen met winstoogmerk die voldoen aan de hoogste normen inzake milieu- en sociale impact, publieke transparantie en ethisch bestuur.

De B Corp-certificering onderscheidt zich op de volgende drie manieren van andere certificeringen die aan bedrijven worden toegekend:

  1. Verplichte certificering om de 3 jaar, dus garantie voor voortdurende verbetering.
  2. Evaluatie van de volledige maatschappelijke- en milieuprestaties van een bedrijf.
  3. Een business community die verschillende keren per jaar bijeenkomt voor bedrijven die gecertificeerd zijn, op weg zijn om gecertificeerd te worden of geïnteresseerd zijn in de beweging.

Verander van taal