Skip to content

Krijg vandaag toegang tot de behandelingen van morgen

Curewiki koppelt vrijwilligers met de laatste medische ontwikkelingen

Waarom Curewiki ?

Medische vooruitgang

Via klinische proeven kunnen deelnemers profiteren van de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen. Deze opportuniteit biedt soms een nieuwe kans op genezing of een verbetering van de levenskwaliteit.

Deze deelnemers stuwen ook de medische vooruitgang en helpen huidige en toekomstige patienten.

Dicht bij huis

Er zijn momenteel meer dan 2.000 nieuwe behandelingen in hun laatste ontwikkelingsstadium bij u in de buurt.

Neem controle over uw gezondheid

Curewiki helpt u bij het identificeren van en het solliciteren bij klinische proeven om toegang te krijgen tot de medische behandelingen van morgen.

Hoe werkt het?

Maak uw gratis en beveiligd profiel aan

1

Curewiki start een permanente zoektocht naar potentiële studies die overeenkomen met uw situatie

2

Kies degene waarvoor u wilt solliciteren

3

Curewiki brengt je in contact

4

Klinische Proeven

De klinische proef is de laatste stap in de ontwikkeling van een geneesmiddel of behandeling.

Een klinische proef, waarbij patiënten, gezonde vrijwilligers of beide betrokken zijn, maakt deel uit van een lang en zorgvuldig onderzoeksproces.

Een klinische proef onderzoekt of een medische strategie, behandeling of apparaat veilig en effectief is voor mensen.

Hoewel alle nieuwe geneesmiddelen, behandelingen en apparaten rigoureus worden getest in het laboratorium, moeten ze ook klinische proeven doorlopen om meer te weten te komen over hun mogelijke voordelen of risico’s.

Klinische proeven bieden onderzoekers de mogelijkheid om in de toekomst betere behandelingen voor anderen te vinden en bieden hoop voor veel mensen.

Als vrijwillige patiënt:

– Om anderen te helpen

– Om voor jou het aantal beschikbare behandelingsopties, inclusief de nieuwere, te vergroten

– Om extra zorg en aandacht te krijgen

Als gezonde vrijwilliger:

– Om anderen te helpen en de geneeskunde vooruit te helpen

– Soms wordt deelname vergoed

– U kan een behandeling krijgen die elders niet beschikbaar is en die veiliger is of beter werkt dan de huidige behandelingsmogelijkheden.

– U kan anderen helpen die in de toekomst dezelfde aandoening kunnen krijgen door de kennis over die aandoening/ziekte te vergroten.

– U kan het totale aantal beschikbare therapeutische opties vergroten.

– U kan het gevoel hebben dat u meer keuze heeft over uw situatie en een actievere rol speelt in uw gezondheid.

– U kan toegang krijgen tot nieuwere, meer innovatieve behandelingen, de mogelijkheid van extra zorg/aandacht en zorgvuldiger toezicht op uw aandoening door uw zorgteam.

– De nieuwe behandeling kan onbekende bijwerkingen of andere risico’s hebben, die al dan niet erger kunnen zijn dan die van bestaande behandelingen.

– De behandeling werkt misschien niet voor u, ook al werkt ze wel voor anderen.

– De behandeling is misschien niet zo effectief als de huidige behandelingsmogelijkheden

– De impact die dit kan hebben op uw levensstijl, zoals meer doktersbezoeken en meer tests

– Mogelijk krijgt u de studiebehandeling niet, omdat sommige onderzoeken, zoals gerandomiseerde klinische onderzoeken, zo zijn opgezet dat u niet kunt kiezen welke behandeling u krijgt. Als het onderzoek geblindeerd is, wordt u (en misschien uw arts) niet gezegd welke behandeling u krijgt.

Zowel als gezonde vrijwilliger of als patiënt kunt u zich aanmelden voor deelname aan een klinische proef. Solliciteren is op zich geen garantie dat u in de klinische proef wordt opgenomen want de selectie hangt af van uw profiel.

Patiënten mogen wettelijk niet worden betaald, maar ze kunnen een terugbetaling krijgen voor reiskosten en andere kosten in verband met de klinische proef. Zij krijgen doorgaans ook een intensievere follow-up door medisch personeel.

Gezonde vrijwilligers kunnen betaald worden.

Ja, er vinden jaarlijks duizenden klinische proeven plaats in uw land.

Inschrijven (gratis)

Als u deelneemt aan een klinische proef wordt u tijdens en na het onderzoek regelmatig gecontroleerd. Het kan zijn dat u voor uw klinische proef een aantal tests en afspraken moet maken en dat u sommige dingen thuis moet doen. Welke onderzoeken u moet ondergaan, hangt af van de ziekte of aandoening die u hebt en van de kllinische proef waaraan u deelneemt.

Wij geven enkel klinische proeven weer die door nationale en internationale geneesmiddelenbureaus zijn gevalideerd.

Als deelnemer/deelneemster hebt u het recht:

– om vrijwillig deel te nemen, zonder dwang of gevolgen als u niet deelneemt;

– om de proef op elk moment te verlaten;

– op gratis behandeling met het onderzochte geneesmiddel, en gewoonlijk op gratis medische onderzoeken in het kader van de klinische proef;

– op een eventuele onkostenvergoeding die door de ethische comités wordt geëvalueerd en een compensatie vormt voor gemaakte onkosten en voor de tijd die wordt gespendeerd om deel te nemen aan de proef. De onkostenvergoeding wordt niet bepaald in functie van het mogelijke risico;

– op alle informatie nodig om uw instemming te kunnen geven vóór elke procedure;

– op duidelijke en begrijpelijke antwoorden op uw vragen;

– onmiddellijk te worden geïnformeerd, zelfs na de start van de proef, in het geval dat er nieuwe gegevens zijn die een impact kunnen hebben op de beslissing om deel te nemen;

– op zorgen die in alle veiligheid worden toegediend, met inachtneming van uw overtuigingen;

– op een vertrouwelijke en anonieme behandeling van uw gegevens;

– op een verzekering die door de opdrachtgever van de proef wordt betaald.

(Source: fagg)

Als deelnemer/deelneemster verbindt u uzelf ertoe:

– om waarheidsgetrouwe en volledige informatie te verstrekken over uw gezondheidstoestand en medische voorgeschiedenis en de eventuele behandelingen die u kreeg;

– om het protocol van de klinische proef na te leven en samen te werken met het medisch personeel;

– om de bezoeken en bijkomende evaluaties, die intensief kunnen zijn, op te volgen.

(Source: fagg)

De medische ploeg van het onderzoekscentrum speelt een belangrijke rol in het ondersteunen, opvolgen en informeren van de deelnemer. Deze rol stopt niet wanneer de proef is afgelopen.

De arts-onderzoeker moet alle aspecten van de proef op een zo begrijpelijk en volledig mogelijke wijze uitleggen. Zo kunt u als potentiële deelnemer met alle informatie voorhanden beslissen om deel te nemen. Dit wordt vastgelegd in een document dat u als proefdeelnemer moet ondertekenen. Dit informed consent (geïnformeerde toestemming) beschrijft op een begrijpelijke wijze hoe de proef zal verlopen en welk traject u als deelnemer zult doorlopen. Dit document beschrijft ook uw rechten en plichten als deelnemer.

De organisator van een proef moet ook een “no fault”-verzekering afsluiten. Dit wil zeggen dat u als deelnemer bent verzekerd, zelfs wanneer de arts geen fout heeft gemaakt.

(Source: fagg)

Over Curewiki

Curewiki werd opgericht door Jean-Sebastien Gosuin, een tech ondernemer en hartpatiënt die ook kanker heeft overleefd, alsook Marc Verhaeren, een impactondernemer die in 2010 het eerste duurzame fonds in België oprichtte (Funds For Good).

Zij kwamen tot volgend inzicht: veel patiënten vinden geen behandeling voor hun ziekte, terwijl tegelijkertijd klinische proeven op zoek zijn naar patiënten om nieuwe behandelingen af te ronden. Curewiki is opgericht om deze twee aan elkaar te koppelen.

Er zijn al meer dan 1000 mensen geregistreerd op Curewiki en nieuwe vrijwilligers schrijven zich elke dag in. Wij worden gefinancierd door de overheid (Europa, Staten, Gewesten) en particuliere investeerders.

Om haar maatschappelijke impact verder te vergroten, legt Curewiki de laatste hand aan de oprichting van haar filantropisch fonds bij de Koning Boudewijnstichting en wil zij een B Corp worden.

Verander van taal